Zestawienie nowych (lub istotnych modyfikacji istniejących) artykułów Mojej Grecji w 2019 r.

 Poniższa tabela zawiera listę istotnych modyfikacji treści Mojej Grecji, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie i są sygnowane w menu ikonkąNEW

Data aktualizacji Opis wprowadzonych zmian
18 kwietnia 2019 Pamiątki z Grecji
Porady na temat tego, co warto kupić w Grecji jako pamiątki z podróży lub upominki dla znajomych - nowy krótki artykuł.
31 marca 2019 Kultura i sztuka ⇒ Liczby greckie
Krótka informacja o greckim systemie liczbowym - powszechnie używanym w starożytności, a będącym również w użyciu współcześnie - analogicznie jak my używamy cyfr rzymskich.
11 marca 2019 Perełki Grecji ⇒ Meteory
Przeredagowanie opisu Meteorów - głównie pod wpływem nowych informacji i zmian, które miały tam miejsce od czasu naszego pobytu prawie 20 lat temu.
12 stycznia 2019 Drobne poprawki i modyfikacje w różnych rozdziałach.

 
STAT4U