Zestawienie nowych (lub istotnych modyfikacji istniejących) artykułów Mojej Grecji w 2019 r.

 Poniższa tabela zawiera listę istotnych modyfikacji treści Mojej Grecji, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie i są sygnowane w menu ikonkąNEW

Data aktualizacji Opis wprowadzonych zmian
12 stycznia 2019 Drobne poprawki i modyfikacje w różnych rozdziałach.

 
STAT4U