Waza dipylońska

Attycki krater w stylu geometrycznym z ok. 800 r. p.n.e. Takie kratery bez dna umieszczane były na grobach jako pomniki. Centralną część naczynia zajmują sceny z uroczystości pogrzebowej. Na zdjęciu - w lewym górnym rogu - widoczne jest ciało zmarłego, otoczone żałobnikami. Postacie są tak dalece zgeometryzowane, że bardziej przypominają znaki niż żywe istoty.

 
 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK