Kultura i sztuka antycznej Grecji była jednym z głównych źródeł inspiracji ludzkości w kolejnych wiekach jej rozwoju

 
 
 

Kultura i sztuka


To niesamowite w jaki sposób ten niewielki, skalisty kraj stał się podwaliną współczesnej cywilizacji. Tu, na styku Wschodu i Zachodu, miały swoją kolebkę architektura, rzeźba, muzyka, literatura, teatr, nauka, etyka czy prawodawstwo. Starożytna kultura grecka była jednym z głównych źródeł inspiracji ludzkości w kolejnych wiekach jej rozwoju - aż po dzień dzisiejszy.

Po wiekach inspiracji w twórczości nadszedł czas na rzetelne badania naukowe – głównie archeologiczne. Pierwsze rozpoczęły się w XVIII wieku, gdy europejscy podróżnicy, tacy jak James Stuart i Nicholas Revett, przeprowadzili pomiary i dokumentację starożytnych ruin, w tym Partenonu na Akropolu w Atenach. Jednak ich rozkwit nastąpił w XIX i XX wieku za sprawą tzw. „zagranicznych szkół archeologicznych”. Greckie prawo zezwala na samodzielne badania naukowe tylko takim obcokrajowcom, których państwa utworzyły na terenie Grecji instytuty badawcze. Najstarszym jest Szkoła Francuska w Atenach - powołana dekretem króla Francuzów Ludwika Filipa I z 11 września 1846 roku. Od 2021 roku wśród 18 takich szkół jest też Polski Instytut Archeologiczny w Atenach.

dalej

 
 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK