Współczesne religie Grecji. Grecki Kościół Prawosławny i inne wyznania.

 
 
 

Religia współczesna

Sobór Wszechprawosławny na Krecie

W czasach Cesarstwa Bizantyjskiego, które pod koniec III w. zastąpiło stare Cesarstwo Rzymskie, Grecja przyjęła chrześcijaństwo według doktryny ortodoksyjnej, czyli prawosławnej. I tak jest do dzisiaj. Niemal 100% mieszkańców Hellady - czy to samych Greków, czy coraz liczniejszych imigrantów - wyznaje chrześcijaństwo. Zdecydowana większość z nich jest wyznawcami prawosławia - Greckiego Kościoła Prawosławnego, zwanego po prostu: Kościołem Grecji. Jeszcze pod koniec XX wieku przynależność do prawosławia deklarowało około 98% społeczeństwa. Nie ma się więc co dziwić, że zgodnie z konstytucją Grecji, wyznanie to ma przyznany status religii państwowej - to jedyny taki przypadek na świecie. Obecnie się to trochę zmieniło, głównie za sprawą licznych imigrantów, ale nadal do Kościoła Grecji przyznaje się, według różnych badań, od 89 do 95% mieszkańców.

Drugą religią Grecji jest islam - deklaruje ją obecnie od 3 do 5% obywateli - około 100 tysięcy Greków i między 200 a 300 tysięcy imigrantów. Niektóre badania wskazują, że liczba wszystkich wyznawców Proroka może przekraczać pół miliona. Muzułmanie w Grecji są przeważnie tureckiego pochodzenia i to nie tylko za sprawą obecnych migracji, ale głównie z powodu blisko 400-letniej okupacji tureckiej.

Trzecim pod względem liczby wyznawców wyznaniem jest katolicyzm - około 2% (200-250 tysięcy) mieszkańców. Grecki Kościół katolicki (katolicki Kościół wschodni) wywodzi się z bizantyjskiej tradycji liturgicznej. Działania Kościoła katolickiego na terenach tradycyjnie uznanych za eparchie (diecezje) greckoprawosławne rozpoczęły się dopiero w XIX wieku. W wyniku tych działań powstała niewielka wspólnota katolików zachowujących wschodnią liturgię, a pozostających w jedności z Rzymem. W 1911r. papież św. Pius X powołał specjalny ordynariat dla greckich katolików w Imperium Osmańskim. Jednak wyznawcy katolicyzmu bizantyjskiego stanowią mniej niż 10 tysięcy wiernych. Zdecydowana większość - 50 tysięcy Greków i blisko 200 tysięcy obcokrajowców zamieszkujących Grecję - to wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego.

Skoro z tych trzech dominujących religii uzbierało się nam 94-98% mieszkańców, to nie pozostało już zbyt wiele miejsca na protestantów, Świadków Jehowy (po około 0,3%), judaistów (0,05%) i kilku tysięcy wyznawców Hellenizmu - współczesnej religii politeistycznej, której wyznawcy czczą tych samych bogów, których czcili starożytni Grecy. Wszystkie te religie mają w sumie niecały procent wyznawców. Liczba osób deklarujących się jako niewierzący, to według różnych badań 2-5%.

I taka ciekawostka: bardzo wielu Polaków mylnie utożsamia Grecki Kościół Prawosławny z Kościołem Grekokatolickim. Ten ostatni (formalnie: Kościół Katolicki Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego) jest jednak bliższy Kościołowi Katolickiemu - uznaje władzę papieża i dogmatykę katolicką. Z Grecją łączy go głównie nazwa i pochodzenie oraz część obrzędów i prawo. Ale nie ma on w Helladzie wyznawców - grekokatolicy są m.in. w Ukrainie i w Polsce.

dalej

 
 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK