Współczesna religia chrześcijańska w Grecji - prawosławie. Grecki Kościół Ortodoksyjny

 
 
 

Współczesna religia chrześcijańska

W czasach Cesarstwa Bizantyjskiego, które pod koniec IIIw. zastąpiło stare Cesarstwo Rzymskie, Grecja przyjęła chrześcijaństwo według doktryny ortodoksyjnej (prawosławnej). Kościół był w Cesarstwie podporą władzy o ogromnych wpływach. Kiedy zdobycie przez Turków Konstantynopola w 1453 r. położyło kres istnieniu Cesarstwa, nastąpił blisko 400 letni okres okupacji tureckiej i weneckiej. W tym czasie grecki Kościół prawosławny pielęgnował przez liturgię i katechizację język grecki, dzięki czemu Grecy zachowali narodową tożsamość.

Kościół prawosławny w Grecji przez całe stulecia podlegał patriarsze Konstantynopola, nawet wtedy, gdy na greckich ziemiach panowali Turcy. Kilka lat po odzyskaniu przez Grecję niepodległości, w 1833 roku, władze zdecydowały o wyłączeniu Kościoła spod zwierzchnictwa patriarchy rezydującego w Turcji. Ogłoszoną autokefalię (niezależność) Prawosławnego (Ortodoksyjnego) Kościoła Grecji, Konstantynopol uznał dopiero w 1850 roku. W dodatku nie całkowicie, bowiem diecezje na Krecie, wyspach Dodekanezu oraz Święta Góra Atos nadal podlegają patriarsze Konstatynopola, a niektóre diecezje na północy Grecji są zarządzane przez biskupów mianowanych co prawda przez Synod Kościoła Greckiego, ale formalnie podlegają też władzy patriarchy. Obecnie (od 2008) zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Grecji jest arcybiskup Aten i całej Grecji - Hieronim II.

Grecja jest według Wikipedii jedynym krajem, w którym religia prawosławna jest religią państwową. Na przestrzeni lat powiązanie Kościoła i państwa miało różny zakres, ale nadal obowiązuje, pomimo prób wprowadzenia pełnego rozdziału państwa i Kościoła postulowanych przez socjalistyczną partię PASKOK, po objęciu przez nią władzy w 1981 r. Wówczas skończyło się tylko na przejęciu części majątków, ale sama pozycja i niezależność Kościoła Prawosławnego niewiele się zmieniła. Dzisiaj Kościół w Grecji nadal jest potężną siłą - przynależność do niego deklaruje około 98% społeczeństwa. Pytanie: Czy jesteś prawosławnym? jest obecnie równoważne pytaniu: Czy jesteś Grekiem? Chociaż śluby cywilne ważne są na równi z kościelnymi, to żadna szanująca się para nie odważy się zrezygnować ze ślubu kościelnego albo z ochrzczenia dziecka. Zwłaszcza na prowincji, gdyż w dużych metropoliach powoli zaznacza się wpływ laickiego wychowania i kultury Zachodu.

W mszach niedzielnych masowo uczestniczą przede wszystkim kobiety, dla których kościół jest mniej więcej tym, czym dla mężczyzn kafeneria (kawiarnia) - miejscem towarzyskich spotkań z sąsiadami i znajomymi. Nabożeństwa odprawiane są dosyć długo (około 3 godzin) i niewiele osób pozostaje w świątyni przez cały czas. Wierni wychodzą w trakcie mszy, by uciąć pogawędkę ze znajomymi przed kościołem, potem wracają lub nie - zależnie od nastroju. Tak więc odnosi się wrażenie, że mimo deklarowania praktykowania religii przez niemal 100% Greków, nie są oni zbyt pobożni.

Mnisi i wyżsi duchowni są łatwo rozpoznawani po długich brodach i charakterystycznych nakryciach głowy (kamilawki) z welonami (kłobuki). Zachowują oni celibat. Pozostali zaś duchowni żenią się i wykonują drugi zawód co pomaga w przyciąganiu do Kościoła nowych wiernych.

Grecy mają mnóstwo świąt. Każdy kościół uroczyście obchodzi dzień swojego patrona. A kościołów i patronów jest w Grecji dużo. Uroczystości odbywają się zwykle wokół kościołów i są okazją do jedzenia, picia, muzykowania, tańców oraz parad. Takie zabawy trwają czasem do kilku dni (i nocy).

Grecki Kościół Prawosławny (inaczej: Prawosławny Kościół Grecji) jest w Polsce czasami mylnie utożsamiany z Kościołem Greckokatolickim (formalnie: Kościół Katolicki Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego). Ten ostatni jest jednak bliższy Kościołowi Katolickiemu, uznaje władzę papieża i dogmatykę katolicką. Z Grecją łączy go nazwa i pochodzenie oraz część obrzędów i prawo, ale nie ma Helladzie wyznawców (grekokatolicy są m.in. w Ukrainie i w Polsce).

wstecz

 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK