Świątynia bizantyjska

Przekrój przez typową grecką świątynię bizantyjską.

 
 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK