Świątynia bizantyjska

Przekrój przez typową grecką świątynię bizantyjską.

 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK