Świątynia bizantyjska

Przekrój przez typową grecką świątynię bizantyjską.