prev next

Fresk Sąd Ostateczny (48 z 60)

zdjecie
prev next

Scena Sądu Ostatecznego wypełnia niemal całą tylną ścianę lewej nawy kościoła.

 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK