prev next

Prezbiterium (47 z 60)

zdjecie
prev next

Bogactwo świątyni widoczne jest m.in. w złoceniach ikonostasu i tronu.

 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK