prev next

Wielka Stoa (31 z 70)

zdjecie
prev next

Centralna część największej budowli na Akropolu - tzw. Wielka Stoa, w kształcie litery ∏ (Pi) ze schyłku III w. p.n.e. (okres hellenistyczny). Z 42 kolumn pozostało już tylko 20 (10 w tej części, 4 i 6 w obu skrzydłach). Cała hala kolumnowa (stoa) miała 87 metrów długości. W oddali po prawej widać jedną z dwóch zachowanych ścian bizantyjskiego kościoła Św. Jana – trzynawowego gmachu na planie greckiego krzyża, przykrytego kiedyś kopułą. W czasach tureckich przerobiony został na meczet (dobudowano niszę – mihrab).

 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK