prev next

Kąpiel w Zatoce Wraku (41 z 60)

zdjecie
prev next

Kamieniste dno gwałtownie tu opada. Pięknie wyglądająca woda okazała się prawie nieprzezroczysta, za sprawą zawiesiny z pyłu wapiennego.

 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK