Zastrzeżenia autora witryny odnośnie wykorzystania treści w zawartych w Mojej Grecji

 
 
 

Zastrzeżenia

W maju 2004 r. odkryłem przypadkowo, że jeden z rozdziałów Mojej Grecji został, bez mojej wiedzy, „żywcem” skopiowany i opublikowany na innej stronie. Autorzy tej strony nie zadali sobie nawet trudu aby zmienić treść czy formę publikacji. Brakowało także jakichkolwiek informacji o źródle tych treści. To przykre. Aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji, postanowiłem coś oświadczyć.

Witryna Moja Grecja ma charakter niekomercyjny, a wręcz jest stroną amatorską. W opracowaniu historii Grecji, jej kultury, informacji o współczesnym państwie greckim i opisu IO Ateny 2004 wykorzystałem głównie następujące publikacje, o które wzbogaciła się moja biblioteczka. Na liście tej znajdują się też publikacje internetowe. Jeśli życzeniem ich autorów było uzyskanie zgody na wykorzystanie ich do własnych celów, tak czyniłem. Ponieważ pisząc własne teksty korzystałem jednocześnie z bardzo wielu źródeł (również spoza tej listy), mam nadzieję, że udało mi się uniknąć bezpośredniego kopiowania tekstów źródłowych. Może z wyjątkiem kilku pojedynczych zdań czy niewielkich akapitów. Nie zapomniałem także o umieszczeniu odnośników do źródeł informacji. Myślę, że mam prawo żądać tego samego od osób, które chciałyby w jakiś sposób wykorzystać informacje zawarte w Mojej Grecji. Dzięki temu, że każda informacja była dokładnie weryfikowana w kilku źródłach, mam nadzieję, że uniknąłem błędów (przynajmniej tych kardynalnych). Jednak nie gwarantuję, że witryna w 100% jest od nich wolna - jeśli takie występują, to bardzo za nie przepraszam i proszę o ich wytknięcie.

Jeśli ktoś zamierza wykorzystać informacje tu zamieszczone do celów niekomercyjnych publikacji internetowych oraz do celów edukacyjnych innych niż publikacje internetowe (referaty, konkursy szkolne itp.) może to robić bez żadnych ograniczeń. Proszę jednak o informację o tym w Księdze Gości lub bezpośrednio . Proszę także o zamieszczenie linku lub wzmianki o źródle informacji.

Nie stawiam żadnych ograniczeń odnośnie drukowania zawartości witryny i wykorzystywania tych wydruków, w celu propagowania informacji o Grecji i Igrzyskach Olimpijskich.

Nie wyrażam zgody na wykorzystanie informacji zawartych w Mojej Grecji do celów komercyjnych, w tym również do publikacji internetowych o takim charakterze, bez wcześniejszego uzyskania na to mojej zgody.

Moja Grecja wykorzystuje kilka ciasteczek (cookies) służących wyłącznie do obsługi skalowania wyświetlanej treści oraz do wyświetlania powiadomień. Żadne inne informacje nie są rejestrowane ani nigdzie przesyłane. Zakładam, że kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie tych ciasteczek.

W 2018 roku ukazała się (drukiem) książka/przewodnik po Grecji o tytule identycznym z nazwą tej witryny. Zbieżność ta jest jednak przypadkowa - książka ta nie ma nic wspólnego z witryną Moja Grecja (www.moja-grecja.pl), ani z moją osobą.