prev

Ikonostas

zdjecie

Bogactwo świątyni widoczne jest w złoceniach ikonostasu.

 
 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK