prev

Fresk Sąd Ostateczny

zdjecie

Scena Sądu Ostatecznego wypełnia niemal całą tylną ścianę lewej nawy kościoła.

 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK