Świątynia Ateny Pronaja

Widok na tolosową świątynię Ateny Pronaja (Strażniczki Świątyni) w miejscu określanym mianem Marmaria - kilkaset metrów od Świętego Kręgu w Delfach. Zdjęcie z widokówki.

 
 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK