prev

Bitwa o Kretę 1941


Schemat działań wojskowych podczas Bitwy o Kretę w maju 1941. Źródło: Wikipedia (z modyfikacjami).

 
 
LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK LICZNIK