Rekonstrukcja fresku


Pałac w Knossos. Na zdjęciu prace rekonstrukcyjne przy jednym z fresków.